Info angående Coronaviruset
Med anledning av den rådande situationen med Covid-19/Coronaviruset har vi beslutat att tills vidare begränsa besöken hos våra hyresgäster för att minimera risken för oavsiktlig spridning.

Det innebär att vissa planerade åtgärder samt avhjälpande av fel som inte är akuta kan dröja längre än normalt eller skjutas på framtiden till läget har stabiliserats och smittorisken är under kontroll.

Vi har instruerat vår personal att vara mycket noga med handhygien både före och efter besök hos våra hyresgäster och följer utvecklingen samt de råd som utfärdats av myndigheterna.

Informationen på denna sida uppdateras allt eftersom läget utvecklas så vi ber er att hålla koll på vår hemsida.
Ta mig vidare till sidan
2020-03-16 - Just nu råder ändrade förutsättningar på grund av Coronaviruset - läs mer här