2020-10-28 - Spridningen av covid-19 ökar på nytt i landet, för att läsa om vilka åtgärder vi tar - klicka här